Головна

«Обмежень, щоб стати учасником нашого фонду «Покрова» немає жодних»

Інтерв'ю Володимира Ульянова про особливості недержавного пенсійного забезпечення та про діяльність пенсійного фонду «Покрова»

Пропонуємо вам прочитати інтерв'ю з паном Володимиром Ульяновим, головою Наглядової ради всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів і компанії з управління активами «Всесвіт», консультантом проекту Світового банку запровадження пенсійної реформи в Україні, про недержавне пенсійне забезпечення загалом та про недержавний пенсійний фонд «Покрова» зокрема. Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів є одною із трьох компаній, яка обслуговує недержавний пенсійний фонд «Покрова».

У чому особливість недержавного пенсійного забезпечення сьогодні?

Недержавне пенсійне забезпечення - це життєва необхідність для кожної країни. Інакше ще його можна назвати - добровільне накопичувальне, персоніфіковане, тобто, індивідуальне збирання, тобто, формування своєї майбутньої пенсії. В цьому відношенні це є необхідним елементом для кожної країни. Жодна країна не може забезпечити пенсію тільки за рахунок держави і найбільш розвинуті країни вже давно це розпочали. Україна перейняла це відносно недавно, але врахували увесь світовий досвід, і особливість нашого закону в тому, що він включив у себе усі запобіжники, щодо забезпечення надійного зберігання, які наробив світ за цей час, а також той досвід впровадження недержавного пенсійного забезпечення, які мають наші найближчі сусіди, чи зі сходу чи з заходу, з півдня чи з півночі.

Назвіть три позитиви і три негативи, які зараз є у справі недержавного пенсійного забезпечення?

Наразі недержавні пенсійні фонди в Україні активно працюють як сфера в середньому три роки. Це дуже мало. Які у нас є негативи? Це не є питання нашого закону, чи сфери, це є недовіра взагалі до фінансових установ. Ця недовіра цілком зрозуміла, ми усі під одним небом, ми усі це розуміємо. Цей негатив нам можна подолати тільки своїми результатами, наполегливою плідною працею і все, іншого немає. Другий негатив, це той, що наш закон це найкращий закон, який у нас прийнятий у цій сфері, за три роки він показав як плюси так і мінуси, які торкаються технічних якихось деталей, але для нас важливих. Це способи застосування більш широкого інвестування. На сьогодні є певні обмеження по валютних операціях, а це один з інструментів, які дозволяють пережити інфляцію, у нас є золото, інші банківські метали, активи, але це все ще не досить активно розвинуте. Третій негатив. Дуже мало люди навчені правильно оцінювати, вибирати фонди, дивитись на їх роботу. Тому що наш закон є абсолютно драконівським, тобто абсолютно жорстко примушує до правильної поведінки обслуговуючі компанії і в той же час дає усі можливості і контролювати ситуацію, і диктувати нам свої вимоги майбутнім пенсіонерам, так званому учаснику фонду. Насправді це дуже важливий елемент для правильної ринкової конкуренції. Якщо вони не обізнані, то це погано. Як негатив я вважаю надзвичайно мала увага держави до пропаганди та розвитку саме цієї теми.

Позитиви. Перший, це те що людина тут визначає все. Ця вся світова система зроблена так, що вона ставить в залежність від бажання споживача. Вона не ставить ніяких обмежень щодо вибору способу накопичення грошей або отримання виплат щодо людини. Вона забезпечує найнадійніше легальне зберігання пенсійних активів щодо нашої системи. Вона забезпечує найсерйозніший контроль з боку учасника, усіх контролюючих органів, також і держави та примушує до поміркованого інвестування. Тобто коли гроші розкладаються по кошиках. Кожен може бачити наскільки все це зберігається, зростає чи зменшується.

У системі недержавного пенсійного забезпечення вживається термін трьохрівневого пенсійного забезпечення. Розкажіть про це детальніше.

Перший рівень - це є рівень, який ми усі знаємо. Сьогодні це те, що я сказав, це так звана солідарна система, яка в усьому світі не може забезпечити достойну старість. Не може держава назбирати достатньо грошей з тих, що працюють, для того, щоб забезпечити тих, хто не працює. Не можуть це зробити США, ні Англія, Франція, ні інші країни, в тому числі і Україна. Тому в усьому світі додатково до цієї системи є ще декілька. В нас вибрана така. Є другий рівень - це обов'язкова загальнодержавна накопичувальна система. Це обов'язкове відрахування певної частини податків, які збираються з соціальних податків на користь кожної людини, тобто з її платні. Вже на цьому рівні людина отримує не просто те, що можна отримати на першому, поділивши що є, а отримує індивідуально від тих сум, які вона відкладає, а також часу, що працюють гроші. Це так званий другий рівень і є третій рівень. Це додаткова добровільна система, яка дозволяє окремим людям, які це бажають, підприємствам, які дбають про розвиток свого виробництва накопичувати на цю додаткову частину. У світі це ще називають соціальний пакет. Там є різного роду соціальні вигоди для людини, в тому числі пенсійні.

Яка система управління недержавних пенсійних фондів загалом та фонду «Покрова» зокрема, і чому та система є такою?

«Покрова» має ще один рівень, ще один запобіжник, цей фонд заснований УГКЦ і є спеціальна Надзірна рада, яка повинна слідкувати за всією діяльністю з точки зору загальних інтересів. Як у всіх інших фондів, далі є Рада фонду - це є законодавча і контрольна функції, тобто тут зосереджена вся влада. Фонд, який створений УГКЦ це є непідприємницьке товариство, це таке товариство, яке ніколи не може бути об'явлене банкрутом. Усі доходи, усе що накопичене воно розподіляється між учасниками цього фонду в залежності від сум і часу, що працюють ті чи інші вклади. Це інакше ставить питання про статус цього фонду, це не є комерційна установа. Дуже часто питають, як Церква відкрила такі речі. Відповідають ті, хто відкривав, але я хочу сказати, що це не є комерційною структурою. Вона може бути відокремлена від тих проблем, які називаються обслуговуючими компаніями і які я сьогодні представляю. Тобто ситуація в обслуговуючих компаніях до фонду відношення не має. Обслуговуючі компанії тих грошей ніде не мають, не бачать і не мають до них доступу, такого якби вони брали як банк чи страхова компанія собі на баланс. Далі є три обслуговуючі компанії. Це Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів, це компанія з управління активами «Всесвіт», це банк-зберігач - Ощадбанк України.

Яку функцію виконує кожна із цих трьох обслуговуючих компаній?

Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів - це виконавчий апарат, це бухгалтерія, це інформаційна система та технології, це та система, яка забезпечує проходження і отримання внесків, персоніфікований облік цих внесків і т. д. Компанія з управління активами повинна забезпечити виконання закону України щодо розміщення цих грошей по інвестиційних активах, це перший документ закону. Другий, це інвестиційна декларація фонду. Вона дає вказівки банку, який повинен ці гроші кудись направляти. Банк-зберігач - це єдина установа із цих трьох, куди попадають спочатку гроші. Там вони можуть знаходитись максимально два тижні, далі вони повинні йти в портфель. Так от банк-зберігач здійснює прийом цих грошей у фонді «Покрова». Здійснювати внески у філіях Ощадбанку можна безкоштовно. Це такі обслуговуючі компанії. Спільно кожна з цих компаній перевіряє, контролює і звітується своєму державному регулятору. Це є контролери.

Я бачу потребу належати до недержавного пенсійного фонду, але які гарантії, що мене не обдурять?

Коли ми говоримо про гарантії, то йдеться про те, як надійно зберігається мій актив і як я можу, в разі чого, бути забезпеченим. Перша річ, що фонд не може бути об'явлений банкрутом, тобто ці гроші не можуть нікуди зникнути. Ці гроші знаходяться у певній кількості банків, до десятка, в певній кількості підприємств, їх може бути двадцять і т. д., в банківських металах, в облігаціях, у нерухомості, тобто вони розкладені. Фактично одноразове зникнення неможливе, тому що воно десь якось лишається. В той же час за рахунок такого розподілення або диверсифікації тут воно забезпечується. Далі. Активи, які знаходяться в банку-зберігачу, скажімо, якщо з банком щось трапляється, то вони не включаються в так звану ліквідаційну масу, або інакше, вони відразу виводяться з банку, а далі вже дивляться на ті борги, що є в банку. Способом перевірки, це є багаторівневий контроль в тому числі, у фонді кожна людина може щоденно бачити що відбувається. По перше, щоденно забезпечується кожній людині інформація, дуже проста, зрозуміла, одним числом, одним графіком. Вона бачить що робиться з тими активами. Вона так само може дивитись на стан свого рахунку, так само, відповідно, якщо їй щось не подобається, іти з цього фонду без усяких санкцій.

Коли людина упевнилася в надійності, вона хоче знати на яку пенсію може розраховувати та коли може її отримати?

Людина, якщо в неї усе нормально, може отримувати пенсію починаючи плюс-мінус десять років з офіційно встановленого пенсійного віку, тобто зараз жінки з 45, чоловіки з 50 років можуть вже отримувати тут пенсійні виплати. На яку пенсію може розраховувати людина. В принципі законом заборонено обіцяти наперед якісь відсотки. Це просто не можна. Нам дозволено тільки фіксувати те, що відбувається на сьогодні, давати опис інструментів і людина, те що вона може розібрати, відслідковуючи щоденно цей стан справ, який у неї є з грошима, може, прийшовши у консультаційні пункти, там вже конкретно до своєї ситуації виясняти. Але суттєвим є те, що ми повинні віддати все що є, все що назбирано, а людина повинна це бачити як воно збирається, чи задовольняє цей темп.

Яка доля накопичень, коли настає втрата працездатності, або той хто накопичував помер?

Є три випадки, коли людина може отримати усі гроші до настання пенсійного віку: коли виїжджає за кордон на постійне місце проживання, за станом здоров'я і через смерть. В останньому випадку ці кошти, що назбирані в пенсійному фонді повністю, без усяких там виключень, є власністю їхніх спадкоємців. Спадкоємці отримують їх у визначеному законом порядку.

Я переконався що це надійно і вигідно. Що я маю зробити, щоб стати учасником пенсійного фонду і чи не має обмежень за віком, соціальним станом чи недузі?

Обмежень, щоб стати учасником нашого фонду «Покрова» немає жодних. Цей фонд широко відкритий для усіх людей, незалежно в якій країні живуть, чи від конфесії, взагалі не залежно ні від чого. Це відкритий фонд для тих людей, хто повірить нам і розділить усі ці наші цінності та вимоги.

Як це зробити практично. У нас добре розвинута система дистанційного укладання контрактів в любій точці України. Для цього треба звернутися за безкоштовним номером телефону (8 800 503 63 90) до адміністратора і отримати усі необхідні консультації. Можна через сайт (www.pokrova.in.ua) зайти і отримати інформацію про те, які потрібно документи. Далі звернутися в найближчий наш консультаційний пункт, які ми розгортаємо по всіх єпархіальних управліннях і екзархатах УГКЦ. Це практично Івано-Франківськ, Коломия, Жовква, Чортків, Борщів, Стрий, Львів, Дрогобич, Старий Самбір, Добромиль, Трускавець. Це ті, що на сьогодні в нас існують. Також будуть такі пункти в Донецьку, Одесі, Харкові, Києві.

Розмовляв отець Ігор Яців

За матеріалами: http://www.ugcc.org.ua/

катехизм

Молитва св. Папи Івана Павла ІІ за Україну в церкві св. Миколая на Аскольдовій Могилі

«О Всеблагая Діво Маріє, Зарваницька Богородице, дякую Тобі за ласку перебування на київській землі, з якої світло Євангелія поширилося по всій Україні. Тобі, Мати Божа і Мати Церкви, перед Твоєю чудотворною іконою віддаю у руки мою апостольську подорож в Україну.

Пресвята Мати Божа, покрий Твоїм Материнським Покровом усіх християн, чоловіків та жінок доброї волі, які живуть у цій великій країні. Провадь їх до Свого Сина Ісуса, Який для всіх є Дорогою, Правдою і Життям. Амінь».

редакційна колегія


  • ПОЖЕРТВА

реквізити парафії для пожертв:

РГ УГКЦ Парафії Св Миколая на Аскольдовій Могилі,

код: 20051904 Ощадбанк АТ,

iban:  UA543226690000026003300218570

http://askoldova-mohyla.org/uk/

 

Офіційний сайт жіночого вокального ансамблю "Аніма" УГКЦ св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі

 http://anima.askoldova-mohyla.org/